Geodezja logo

 
 

  :: main

  :: kontakt


Biuro: biuro@inprogeo.pl
Tel. (024) 721 80 04
Fax. (024) 721 80 04

Zarząd:
Andrzej Sapko prezes zarządu

Marcin Kominiak członek zarządu
zarzad@inprogeo.pl


Projekty domów
biuro@inprogeo.pl

INPROGEO sp. z o.o. , z siedzibą w Łęczyca przy ulicy Ozorkowskiej 9. Nr KRS: 0000285008 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział KRS. o kapitale zakładowym w wysokości 60000, mającą nadany nr NIP 5070049706, REGON 100377730 Nasz bank: PKO BP SA Oddział 1 w Łęczycy Nr konta: 32 1020 3440 0000 7102 0088 3561
 
Created by MX4.pl